مدیریت کسب و کار DBA

دوره دکتری DBA اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی

تجارت موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم های قوی و محرک های اصلی توسعه است . نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرایی در کشورما نیز بخوبی احساس شده است . کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی ، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت علاوه بر وظایف اصلی و سنتی مدیریت به ویژه در زمینه حل مسائل واقعی محیط کار به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند . دوره DBA نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

این دوره بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین دلیل برای مدیران ارشد، مدیران‌اجرایی و مشاوران مناسب می باشد.

تعریف و هدف دوره

هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت های مدیریت کسب و کار آشنا شوند تا بتوانند در تدوین جهتگیرهای راهبردی و مدیریت و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار کمک کننده باشند. این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است تا آنها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه های ابر رقابتی آشنا کند تا بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به طور موثر و کارآمد عمل نماید.

مخاطبین دوره

مخاطبین این دوره شامل:
–  مدیران ارشد
–  مدیران میانی
–  مشاوران
–  کارشناسان ارشد بنگاه های تولیدی وخدماتی می باشند

ضرورت و اهمیت

امروزه DBA به عنوان یکی از محبوبترین رشته های دانشگاهی جهان شناخته شده است، به طوری که بیشتر دانشگاهها در تلاشند تا این رشته را به عنوان یکی از رشته های خود ارائه دهند.
دلیل گرایش دانشگاهها به سمت اینکه این رشته را در واحد خود دایر کنند بسیار واضح است و آن این است که امروزه در دنیای رقابتی تجارت و کسب و کار افراد بدون در نظر گرفتن هر رشته دانشگاهی که قبلاً از آن فارغ التحصیل شده باشند می خواهند خود را برای حرکت به سوی پست مدیریتی مرتبط با رشته شان آماده کنند.

نقش و توانایی دانش آموختگان

– شناسایی و حل مشکلات محیط کسب و کار با راه حلهایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کنند
– شناسایی فرصت های توانمندساز در یک اقتصاد مبتنی بر بازار جهانی
– ساختاربندی و طراحی مجدد استانداردها و قوانین در محیط های صنعتی

شهریه دوره

شهریه دوره ها در آغاز ثبت نام هر نیمسال تحصیلی توسط سازمان مدیریت صنعتی اعلام می شود، شایان ذکر است دریافت وام شهریه در شروع دوره و باز پرداخت آن در اقساط ۳۰ ماهه با رعایت ضوابط بانک های طرف همکاری سازمان برای دانشجویان دوره های مذکور میسر می باشد.

شیوه آموزشی

طول دوره حداکثر ۳ سال و ۳۶ واحد درسی می باشد. برای دانشجویانی که بر حسب تشخیص کمیته راهبری بایستی دروس پیش نیاز را بگذرانند
مدت مجاز دوره ۵/۳ سال خواهد بود. دروس تشکیل دهنده دوره DBA با احتساب پایان نامه به شرح زیر است
۱- روش شناسی آمیخته (۳ واحد)
۲- روش تدوین رساله دکترای (۱ واحد)
۳- تفکر خلاق و انتقادی در تحلیل کسب و کار(۲ واحد)
۴- نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران(۱ واحد)
۵- زبان انگلیسی (۴ واحد)
۶- حقوق تجارت و روابط بین الملل (۱ واحد)
۷- مدیریت سرمایه و ارزیابی طرح های اقتصادی (۲ واحد)
۸- رویکرد نوآورانه به رهبری سازمانی (۲ واحد)
۹- آثار جهانی شدن کسب و کار و تحلیل استراتژی های بازرگانی (۲ واحد)
۱۰- رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک (۲ واحد)
۱۱- مدیریت و تحلیل رفتار در فضای نوین کسب  و کار(۲ واحد)
۱۲- سرمایه های اجتماعی و رفتار شهروندی در اداره کسب و کار پایدار (۱ واحد)
۱۳- اخلاق و ارزش ها در فضای کسب و کار (۱واحد)
۱۴- سمینار (۲واحد
۱۵- پایان نامه (۱۰ واحد)

وجوه تمایز دوره

–  بهره گیری از دانش و تخصص اساتید مجرب دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور
– استفاده از روش های جدید آموزش برای َآشنایی شرکت کنندگان با مسائل و تصمیمات استراتژیک جهانی و مشارکت در ارائه راه حل.
–  ارائه دوره بصورت یکروز در هفته

مشاغل قابل احراز

مدیریت سازمان های دولتی و خصوصی
سرپرستی و مدیریت تیم های مشاوره ای و آسیب شناسی
سرپرستی تیم های مطالعاتی با محوریت :حل مسأله – مشاوران – کارآفرینان

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت و یا سایر رشته های وابسته و یا مدرک MBA سازمان مدیریت صنعتی
۲- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته های مهندسی
۳- سه سال سابقه کار پس از دریافت مدرک کارشناسی
۴- پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه ورودی

۵- گذراندن دروس پیش نیاز (در صورت نیاز و به تشخیص کمیته راهبری برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد مهندسی و رشته های وابسته)

طریقه ثبت نام دوره

– تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به سازمان
– فراهم آوری مدارک ثبت نام
– شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی ورودی

زمان مرحله آموزش مرحله پژوهش

نیمسال اول ۸٫۵ واحد
نیمسال دوم  ۹٫۵ واحد
نیمسال سوم  ۸ واحد

نیمسال چهارم دفاع از عنوان پایان نامه و ارائه پروپوزال کلاً تعداد واحدهای تز برابر ۱۰ واحد می باشد.
نیمسال پنجم پیش دفاع
نیمسال ششم دفاع
بدیهی است در صورتیکه دانشجو ملزم به گذراندن پیش نیاز باشد و یا اینکه به هر دلیلی نتواند مطابق ساختار فوق پیش برود مدت زمان تحصیل افزایش می یابد و باید مطابق مقررات سازمان تقاضای سنوات اضافه نماید.

دروس پیش نیاز

پس از مشخص شدن ورودی های هر دوره، کمیته راهبری نسبت به بررسی سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان اقدام خواهد کرد و در صورت نیاز،
پذیرفته شدگان باید دروس پیش نیاز را مطابق تشخیص کمیته بگذرانند.

گواهینامه

پس از طی دروس و دفاع از پایان نامه به دانش آموختگان گواهینامه دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
(DBA) مطابق قوانین و مقررات سازمان مدیریت صنعتی اعطا خواهد ش